Merk:

Vit før du drar – alle de siste reiserådene samt adgangskrav for reisen din.

Er havnene og fergene deres tilgjengelige for passasjerer med redusert mobilitet?

Nesten alle Stena Lines havner og ferger er tilrettelagt for rullestolbrukere og passasjerer med redusert bevegelighet.  Noen ferger og noen seilinger kan ha en begrensning på antall gjester i rullestoler og gjester som bruker mobilitetsenheter som kan reise. Selvfølgelig er vi alltid glade for å kunne arrangere alle som trenger hjelp i havnene eller ombord skip. Hvis du har en funksjonshemning, nedsatt bevegelighet eller andre funksjonsnedsettelser, kan du gi oss råd om dine spesifikke krav minst 48 timer før reisen ved å ringe oss.  Vi kan kreve at du reiser med en ledsager dersom dette er viktig av sikkerhetsgrunner, dersom du ikke kan bidra til din egen evakuering fra fergen, om du trenger assistanse for å bli løftet, om du trenger assistanse med personlig pleie eller om du ikke kan forstå sikkerhetsinstruksjoner. Dersom dette er tilfelle, vil det ikke påløpe noen ekstra avgift for ledsageren.

 

Førerhunder og assistansehunder har rett til gratis reise og full tilgang til alle passasjerdekk på alle Stena Lines ruter og ferger.   Alle lede- og assistansehunder må ha de nødvendige papirene ved innsjekking i havnene og må ha de korrekte seletøy og jakker hele tiden underveis på reisen.

 

FORORDNING (EU) NR. 1177/2010 FRA EU-PARLAMENTET OG FRA RÅDET av 24. november 2010 angående rettighetene til passasjerer mens de reiser på havet og i innlandske vannveier og tilleggsforordning (EF) nr. 2006/2004 (inkorporert i Storbritanias lover ved paragraf 3 av European Union (Withdrawal) Act 2018))

Contact frequently asked question icon

Tilknyttede spørsmål